FPT Retail lãi 369 tỷ đồng sau 9 tháng, hoàn thành kế hoạch mở rộng Long Châu và FPT Shop

Mục LụcFPT Retail lãi 369 tỷ đồng sau 9 tháng, hoàn thành kế hoạch mở rộng lớn Long Châu và FPT ShopXem có thêm trên Youtube Doanh nghiệp | FRT | FPT Retail quý 3/2022 …

Rate this postFPT Retail lãi 369 tỷ đồng sau 9 tháng, hoàn thành kế hoạch mở rộng lớn Long Châu và FPT Shop

Ngày 30/9/2022, Long Châu sở hữu 800 ngôi nhà thuốc trên cả nước, mở mới 400 ngôi nhà thuốc so cùng với đầu năm mới. Chuỗi Long Châu đóng góp 6.562 tỷ VNĐ vào tổng doanh thu của FPT Retail.

CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail) vừa ra mắt kết quả hoạt động 9 tháng tết 2022 cùng với tổng doanh thu tăng trưởng 55%, lãi suất trước thuế gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Trong quý 3/2022, doanh thu và lãi suất FPT Retail không giảm mạnh so với quý 3/2021 do cùng kỳ trước kia hoạt động hoạt động bị ảnh hưởng trọn mạnh bởi đại dịch COVID-19.

Cụ thể, tổng doanh thu quý 3/2022 đạt 7.709 tỷ việt nam đồng, tăng 54% so cùng với cùng kỳ năm 2021. Nhờ đó, chấm dứt 9 tháng đầu năm 2022, công ty du học ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất luỹ kế đạt 21.708 tỷ việt nam đồng, không ngừng trưởng 55% so cùng với cùng kỳ năm kia, hoàn thiện 80% có kế hoạch doanh thu năm 2022.Trong số đó, tổng doanh thu chuỗi Long Châu đạt 6.562 tỷ đồng, không nghỉ gấp 2,6 lần so cùng với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 369 tỷ VNĐ, gấp 2,7 lần 9 tháng đầu năm 2021, hoàn thiện 51% kế hoạch lãi suất năm 2022.

Doanh thu online 9 tháng đầu năm 2022 đạt 3.958 tỷ việt nam đồng, không ngừng trưởng 39% so cùng với cùng kỳ năm 2021 cũng như chiếm 18% tổng doanh thu hợp nhất.

Sau 9 tháng tết 2022, FPT Retail ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất không nghỉ trưởng 55% và lợi nhuận trước thuế gấp 2,7 lần so với cùng kỳ thời gian trước.

Đối với mảng máy tính, vào 9 tháng tết 2022, tổng doanh thu máy tính xách tay của công ty du học đạt 3.590 tỷ đồng, không nghỉ trưởng 7% so cùng với cùng kỳ năm 2021, cố chấp mẩu truyện thị hiếu Laptop trong quý 3/2021 không giảm đột biến do ảnh hưởng trọn từ dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, dòng sản phẩm Laptop Gaming nhưng vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh, FPT Shop giữ vị trí nhà bán lẻ đứng bậc nhất môi trường về dòng căn hộ này.Kết thúc 9 tháng đầu năm mới 2022, chuỗi FPT Shop có 745 cửa hàng, không ngừng có thêm 98 cửa ngõ hàng so cùng với tết 2022. Tại 30/09/2022, Long Châu nắm giữ 800 ngôi nhà thuốc trên cả nước, mở mới 400 ngôi nhà thuốc so cùng với đầu năm.

Như vậy, với kết quả này, cả hai chuỗi FPT Shop cũng như Nhà thuốc Long Châu đều đã hoàn thành có kế hoạch mở cửa hàng mới mẻ vào năm 2022, sớm hơn kế hoạch đã đưa ra.

Hà My
Nguồn CafeBiz

Xem có thêm trên Youtube Doanh nghiệp | FRT | FPT Retail quý 3/2022 Doanh thu tăng 54%, lãi tăng 55%

#consotaichinh #chungkhoan #doanhnghiep #vnindex #FRT
FRT: Lãi 369 tỷ đồng sau 9 tháng, hoàn thành kế hoạch mở rộng Long Châu và FPT Shop
Trong quý 3/2022, doanh thu và lợi nhuận FPT Retail tăng mạnh so với quý 3/2021 do cùng kỳ năm trước hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng mạnh bởi đại dịch Covid-19.
Cụ thể, doanh thu quý 3/2022 đạt 7.709 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2021. Nhờ đó, kết thúc 9 tháng đầu năm 2022, công ty ghi nhận doanh thu hợp nhất luỹ kế đạt 21.708 tỷ đồng, tăng trưởng 55% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 80% kế hoạch doanh thu năm 2022.

Tại 30/9/2022, Long Châu sở hữu 800 nhà thuốc trên cả nước, mở mới 400 nhà thuốc so với đầu năm. Chuỗi Long Châu đóng góp 6.562 tỷ đồng vào doanh thu của FPT Retail.

CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 với doanh thu tăng trưởng 55%, lợi nhuận trước thuế gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, doanh thu chuỗi Long Châu đạt 6.562 tỷ đồng, tăng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 369 tỷ đồng, gấp 2,7 lần 9 tháng đầu năm 2021, hoàn thành 51% kế hoạch lợi nhuận năm 2022.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2022, chuỗi FPT Shop có 745 cửa hàng, tăng thêm 98 cửa hàng so với đầu năm 2022. Tại 30/09/2022, Long Châu sở hữu 800 nhà thuốc trên cả nước, mở mới 400 nhà thuốc so với đầu năm.

Bạn đang xem: » FPT Retail lãi 369 tỷ đồng sau 9 tháng, hoàn thành kế hoạch mở rộng Long Châu và FPT Shop

Viết một bình luận